Vertrouwens persoon


                              Wil je weten wat de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwens personen binnen Unitas’28 precies inhouden lees
                              dan het regelement vertrouwenspersoon Unitas.

                              Regelement vertrouwenspersoon

                              Wil je meer weten over wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen en wat een vertrouwens persoon hierin kan                                              betekenen lees dan het document Vertrouwenspersoon en ongewenste omgangsvormen.

                               Vertrouwenspersoon en ongewenste omgangsvormenvoeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!