Cookie beleid Unitas 28

De website van Unitas 28 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy PolicyPrivacy Policy Unitas'28

 

Unitas’28 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Unitas’28 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Unitas’28 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


 

Verwerking van persoonsgegevens van leden van Unitas’28

 

Persoonsgegevens van leden worden door Unitas’28 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratief doel: eigen interne registratie van leden

-          Administratief doel: aanmelding leden bij KNVB ( registratie leden binnen sportlink)

-          Administratief doel: verstrekken team informatie op Unitas’28 website

-          Financieel doel: innen contributies van leden

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. verenigingszaken richting leden vanuit de vereniging

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. door vereniging georganiseerde/gesteunde acties richting leden van de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De verstrekte gegevens informatie bij aanmelding van een nieuw lid

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Unitas’28 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voorletters

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          Roepnaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Straatnaam

-          Huisnummer

-          Postcode

-          Woonplaats

-          Telefoonnummer

-          Mobiel nummer

-          Beroep

-          E-mailadres

-          Bankrekeningnummer (ingeval van automatische incasso)

-          Pasfoto

Inzicht tot de persoonsgegevens van leden van Unitas’28 is beperkt tot de volgende functionarissen:

-         Bestuursleden van de vereniging

-         Wedstrijd secretarissen van de vereniging

-         Webmasters van de Unitas’28 website

-         Voorzitter van de ACU  van Unitas’28 t.b.v. door vereniging georganiseerde/gesteunde acties

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 enkel digitaal, op computers of internet, bewaard waarbij de computers voldoende beveiligd zijn en de aanbieders van de internet locaties waar de gegevens worden opgeslagen ook voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen bij het secretariaat van de vereniging en in de financiële administratie.


 

Verwerking van persoonsgegevens van steunende leden van Unitas’28

 

Persoonsgegevens van steunende leden worden door Unitas’28 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratief doel: eigen interne registratie steunende leden

-          Financieel doel: innen contributies steunende leden

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. verenigingszaken richting steunende leden vanuit de vereniging

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. door vereniging georganiseerde/gesteunde acties richting steunende leden van de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De verstrekte gegevens informatie bij aanmelding van een nieuw steunend lid

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Unitas’28 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voorletters

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          Roepnaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Straatnaam

-          Huisnummer

-          Postcode

-          Woonplaats

-          Telefoonnummer

-          Mobiel nummer

-          E-mailadres

-          Bankrekeningnummer (ingeval van automatische incasso)

Inzicht tot de persoonsgegevens van steunende leden van Unitas’28 is beperkt tot de volgende functionarissen:

-         Secretaris van de vereniging

-         Penningmeester van de vereniging

-         Voorzitter van de ACU  van Unitas’28 t.b.v. door vereniging georganiseerde/gesteunde acties

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 enkel digitaal, op computers of internet, bewaard waarbij de computers voldoende beveiligd zijn en de aanbieders van de internet locaties waar de gegevens worden opgeslagen ook voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen bij het secretariaat van de vereniging en in de financiële administratie.


Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers van Unitas’28

 

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Unitas’28 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratief doel: eigen interne registratie van vrijwilligers

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. verenigingszaken richting vrijwilligers vanuit de vereniging

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. door vereniging georganiseerde/gesteunde acties richting vrijwilligers van de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De verstrekte gegevens informatie bij aanmelding van een nieuwe vrijwilliger

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Unitas’28 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voorletters

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          Roepnaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Straatnaam

-          Huisnummer

-          Postcode

-          Woonplaats

-          Telefoonnummer

-          Mobiel nummer

-          E-mailadres

Inzicht tot de persoonsgegevens van vrijwilligers van Unitas’28 is beperkt tot de volgende functionarissen:

-         Bestuursleden van de vereniging

-         Bestuursleden van de stichting

-         Voorzitter van de ACU  van Unitas’28 t.b.v. door vereniging georganiseerde/gesteunde acties

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 enkel digitaal, op computers of internet, bewaard waarbij de computers voldoende beveiligd zijn en de aanbieders van de internet locaties waar de gegevens worden opgeslagen ook voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen bij het secretariaat van de vereniging.


 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren van Unitas’28

 

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Unitas’28 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratief doel: eigen interne registratie van sponsoren

-          Financieel doel: innen bijdragen van sponsoren

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. verenigingszaken richting sponsoren vanuit de vereniging

-          Commercieel doel: Het verzorgen van door sponsor gewenste uitingen zoals reclameborden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De getekende sponsoring overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Unitas’28 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Bedrijfsnaam

-          Voornaam

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          Straatnaam (privé of bedrijf)

-          Huisnummer (privé of bedrijf)

-          Postcode (privé of bedrijf)

-          Woonplaats (privé of bedrijf)

-          Sponsorbedrag

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

Inzicht tot de persoonsgegevens van sponsoren van Unitas’28 is beperkt tot de volgende functionarissen:

-         Leden van de sponsor commissie van Unitas’28

-         Penningmeester van de vereniging

-         Secretaris van de vereniging

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 enkel digitaal, op computers of internet, bewaard waarbij de computers voldoende beveiligd zijn en de aanbieders van de internet locaties waar de gegevens worden opgeslagen ook voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de sponsor overeenkomst.


 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de Club van 50

 

Persoonsgegevens van leden van de Club van 50 worden door Unitas’28 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratief doel: eigen interne registratie van leden Club van 50

-          Financieel doel: innen contributies van leden Club van 50

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. verenigingszaken richting leden Club van 50 vanuit de vereniging

-          Communicatief doel: informatie m.b.t. door vereniging georganiseerde/gesteunde acties richting leden Club van 50

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De verstrekte gegevens informatie bij aanmelding van een nieuw lid van de Club van 50.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Unitas’28 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          Straatnaam

-          Huisnummer

-          Postcode

-          Woonplaats

-          E-mailadres

-          Naam (zoals vermeldt op Club van 50 bord)

Inzicht tot de persoonsgegevens van vrijwilligers van Unitas’28 is beperkt tot de volgende functionarissen:

-         Commissie leden van de Club van 50

-         Secretaris van de vereniging

-         Voorzitter van de ACU van Unitas’28 t.b.v. door vereniging georganiseerde/gesteunde acties

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 enkel digitaal, op computers of internet, bewaard waarbij de computers voldoende beveiligd zijn en de aanbieders van de internet locaties waar de gegevens worden opgeslagen ook voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden door Unitas’28 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen bij het de penningmeester van de Club van 50


 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Registratie van onze leden bij de KNVB (sportlink).

-          Verstrekken van een VOG voor vrijwilligers welke omgaan met minderjarige leden (Justis).

-          Delen van teaminformatie en plaatsen teamfoto’s op de Unitas’28 website (voetbalassist).

-          Het verzorgen van sponsor uitingen zoals reclameborden (Curis). Hierbij worden enkel contact gegevens van sponsoren uitgewisseld.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Foto en video opnames

 

Foto en/of video opnames, waarbij de opnames specifiek gericht zijn op een of enkele personen, worden door Unitas’28 niet gedeeld met derden, geplaatst op internet/social media of gebruikt op fysieke promotie uitingen (o.a. flyers) zonder specifieke goedkeuring van de betrokkene personen op de betreffende foto/video opname. Foto/Video opnames met een globaal beeld van een situatie zoals bijvoorbeeld een wedstrijd of een activiteit mogen door Unitas’28 wel worden geplaatst op internet/social media of gebruikt op fysieke promotie uitingen.

Team foto’s worden per seizoen van de verschillende voetbal teams genomen en zullen enkel worden geplaatst op de website van Unitas’28. Deze foto’s worden verder niet gedeeld met derden, geplaatst op social media, andere websites of gebruikt op fysieke promotie uitingen (o.a. flyers)

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het aanmeldformulier voor een nieuw lid jonger dan 16 jaar moet worden ondertekend door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Unitas’28 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Het aantal personen die vanuit Unitas’28 van uw gegevens kennis kunnen nemen, is beperkt gehouden.

-          Alle vrijwilligers van Unitas’28 zijn geïnformeerd over deze privacy regels en dienen deze na te leven.

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-          Alle vrijwilligers van Unitas’28 zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Secretariaat Unitas’28

[email protected]

 

Mark van Verseveld

Perenstraat 13

6658EV

Beneden-Leeuwen

 

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!